Archiwum kategorii: Frezarki

Znajdziesz tu zbiór wiedzy o frezarka konwencjonalnych i numerycznych CNC.

Frezarki wspornikowe

Frezarki wspornikowe dzielą się na poziome, pionowe i pionowe ze skrętną głowicą wrzecionową.

Frezarka wspornikowa pozioma ze skrętnym stołem sterowanym ręcznie składa się z: podstawy, stojaka (korpusu), przesuwnego pionowo wspornika (konsoli), poprzecznie przesuwnych sań, przesuwnego wzdłużnie stołu (na nim mocuje się obrabiany przedmiot, bezpośrednio lub za pomocą imadła maszynowego, przyrządu lub uchwytu), belki wysuwnej w poprzek stołu, okulara przesuwanego po belce i podpierającego trzpień frezarski oraz trzpienia frezarskiego, który otrzymuje ruch obrotowy od końcówki wrzeciona.

Aby umożliwić obróbkę tymi frezarkami pionowych powierzchni, podczas frezowania wysokich przedmiotów przymocowuje się do końcówki wrzeciona frezy trzpieniowe i głowice frezerskie. Okular zdejmuje się, a belkę wycofuje.

Podczas obróbki przedmiotów wysokość frezowania nieznacznie zmienia się – w zależności od promienia freza. Mówi się, że jest praktycznie stała i tę cechę uważa się za główną zaletę takiej frezarki.

Podczas frezowania niskich przedmiotów, wspornik ze stołem przesuwa się wysoko do góry. Mocowanie przedmiotów nie jest wtedy najwygodniejsze – szczególnie w przypadku obróbki wielkich serii niewielkich przedmiotów, podczas której frezerzy obsługujący te maszyny chodzą po wysokich drewnianych pomostach obudowy frezarki konsolowej, aby mieć łatwiejszy dostęp do maszyny (np. podczas mocowania niskich przedmiotów).

Frezarki wspornikowe poziome mają stół, który często ma możliwość skrętu w obydwu kierunkach. Dzięki temu frezarki te stają się bardziej uniwersalne i często nazywane są frezarkami uniwersalnymi. Konstrukcja ich też pozwala na bardzo dużą uniwersalność i wygodę obsługi tych maszyn, szczególnie przy frezowaniu jednostkowym i małoseryjnym, drobnej wytwórczości lub warsztatów naprawczych i remontowych.

Do stosowania w produkcji mało- i średnioseryjnej przeznaczone są frezarki wspornikowe sterowane automatycznie zderzakami. Są to najczęściej zautomatyzowane frezarki uniwersalne, z cyklami automatycznymi. Zajmują one pośrednie miejsce pomiędzy uniwersalnymi frezarkami, które są ręcznie sterowane, przeznaczone do pracy przy produkcji jednostkowej i małoseryjnej, a frezarkami produkcyjnymi, przeznaczonymi do produkcji wielkoseryjnej i masowej.

Frezarka uniwersalna FWD 32 M

Frezarka uniwersalna FWD 32 M

Frezarki wspornikowe pionowe mają pionowo usytuowany wrzeciennik ze stojakiem, który często stanowi jeden wspólny korpus lub dwa korpusy mocno związane ze sobą. Stosowane są do obróbki dużych naddatków materiału, występujących przy produkcji jednostkowej, małoseryjnej, a także średnioseryjnej. Frezarki te mogą posiadać przesuwną pionowo głowicę wrzecionową. Oprócz prac frezerskich –  co jest ich zaletą – mogą wykonywać także zabiegi wytaczarskie.

Zakres uniwersalności tej frezarki zwiększa możliwość wytaczania razem z frezowaniem różnych okrągłych otworów na jednej obrabiarce, w tym samym ustawieniu i zamocowaniu.

Obrabiarki te posiadają często oprócz posuwu ręcznego także mechaniczny posuw pionowy głowicy wrzecionowej. Zwiększa to znacznie wydajność pracy frezarki, podczas wytaczania otworów.

Frezarki wspornikowe pionowe ze skrętną głowicą wrzecionową są bardziej uniwersalne od frezarek pionowych z tylko pionowym wrzecionem. Stanowią one odrębną grupę frezarek.

W takiej obrabiarce wrzeciono umieszczone w skrętnej głowicy na przedniej ścianie wrzeciennika można ustawiać wraz z głowicą, pod dowolnym kątem w stosunku do pionu – w płaszczyźnie pionowej, prostopadłej do przesuwu poprzecznego sań stołu frezarki. Głowicę ustala się tu kołkiem stożkowym wkładanym do otworu w kołnierzu skrętu głowicy wrzecionowej i w korpusie wrzeciennika, dokładnie w położeniu odpowiadającym pionowej osi wrzeciona.

Frezarki pionowe z dwuskrętnymi głowicami wrzecionowymi są jeszcze bardziej uniwersalne. Można w nich ustawić wrzeciono pod dowolnym kątem w przestrzeni, za sprawą głowicy o dwóch płaszczyznach. Na takich obrabiarkach można frezować różne powierzchnie, dowolnie umieszczone w przestrzeni.

Przy wykonywaniu zabiegów wytaczarskich można również używać frezarki ze skrętną lub dwuskrętną głowicą wrzecionową, z wysuwaną tuleją wrzecionową – nazywaną pinolą.

Frezarki stołowe

Frezarki stołowe to najczęściej używane obrabiarki w przemyśle precyzyjnym. Służą do dokładnego frezowania przedmiotów drobnych i lekkich. Głównie wykorzystywane są przy produkcji aparatury radiowej, telewizyjnej, fotooptycznej i w zakładach zegarmistrzowskich.

Frezarki stołowe produkowane są w dwóch odmianach:

– z własną podstawą, która spełnia rolę stołu – stosowane przede wszystkim przez zakłady produkcyjne,

– do ustawienia na stole warsztatowym – wygodniejsze w zastosowaniu, ponieważ można je ustawić na istniejącym w warsztacie stole; najczęściej używane są w zakładach naprawczych,  remontowych i w laboratoriach; wyposażenie tej maszyny znajduje się poza nią, ustawia się je najczęściej pod stołem, na którym znajduje się frezarka lub obok niego;

Frezarki stołowe zbudowane są w taki sposób, że mogą pracować jako frezarki poziome lub frezarki pionowe – w zależności od położenia osi wrzeciona, którego zmiany dokonuje się przekręcając cały wrzeciennik o 90 stopni i mocuje się go w zmienionej pozycji na saniach poprzecznych.

Frezarki do metalu

Frezarki to obrabiarki, na których przedmiot obrabiany jest wieloostrzowymi narzędziami, frezami i głowicami frezowymi. Maszyny te są bardzo wydajne. Można nimi obrabiać różne płaszczyzny, gwinty, rowki, czy powierzchnie krzywoliniowe. Na frezarkach uniwersalnych obrabia się często materiały, które tworzą bloki stalowe, żeliwne lub odlewy skrzynkowe.

Na wydajność skrawania żeliwa tych obrabiarek składa się przede wszystkim wartość pełnego wykorzystania mocy napędu wrzeciona i trwałości ostrzy głowicy frezowej.

Charakterystyczna dla frezarek jest ich robocza szerokość stołu podana w centymetrach i zapisana często w symbolu typu frezarki. Jest ona najistotniejszym parametrem, który określa wielkość tych maszyn. Na wymiary powierzchni mocowania składają się: szerokość robocza stołu frezarki i jego długość. Dlatego do obliczenia wielkości kinematycznych i dynamicznych frezarki do metalu wyjściowym parametrem jest największa średnica freza lub głowicy frezowej, przy której można wykorzystać pełną moc napędu wrzeciona tego urządzenia.

Frezarka narzędziowa FNA 26

Frezarka narzędziowa FNA 26

Główny ruch obrotowy we frezarce wykonuje zawsze narzędzie, natomiast ruchy posuwowe mogą być różnie rozdzielone pomiędzy narzędzie i obrabiany przedmiot. Od zarysu tnącej krawędzi ostrza freza i wzajemnego współgrania ruchów freza oraz przedmiotu obrabianego, zależy kształt frezowanych przez frezarkę powierzchni.

Podczas obróbki metalu na frezarkach, które skrawają wieloostrzowymi narzędziami obrotowymi, zmienny jest przekrój wióra i siła skrawania. Wymusza ona drgania skrętne wrzeciona, które w sytuacji rezonansu z samowzbudnymi drganiami własnymi mechanizmu napędowego, powodują silne drgania całej frezarki. Uniemożliwiają one skrawanie i mogą doprowadzić do uszkodzenia frezarki. Dlatego maszyny te muszą mieć sztywną budowę, która będzie tłumiła te drgania i konstrukcję, która będzie zabezpieczać przed powstaniem rezonansu drgań skrętnych.

W produkcji wielkoseryjnej i masowej na frezarkach produkcyjnych obrabia się najczęściej materiały, które są wstępnie przygotowane do obróbki skrawaniem (poprzez obróbkę plastyczną, czy też staranne odlewanie). Na takich przedmiotach występuję wtedy mniejsze naddatki przy obróbce skrawaniem.

Podział frezarek

Istnieje wiele rodzajów frezarek. Poniżej przedstawiony jest jeden z podstawowych podziałów tych obrabiarek:

1.Frezarki stołowe.
2.Frezarki wspornikowe:
a) frezarki wspornikowe poziome,
b) frezarki wspornikowe pionowe,

Frezarka FYJ 40 MECHANICY PRUSZKÓW

Frezarka FYJ 40 MECHANICY PRUSZKÓW

c) frezarki wspornikowe pionowe ze skrętną głowicą wrzecionową;
3.Frezarki wspornikowe narzędziowe.
4.Frezarki wspornikowe wzdłużne.
5.Frezarki promieniowe.
6.Frezarki rewolwerowe.
7.Frezarki nakiełczarki.
8.Frezarki łożowe ze stołem krzyżowym.
9.Frezarki łożowe wzdłużne bezstojakowe i stojakowe.
10.Frezarki łożowe wzdłużne bramowe.
11.Frezarki kopiarki.
12.Frezarki sterowane numerycznie.
13.Frezarki do gwintów.
14.Frezarki specjalne.