Archiwum kategorii: Wtryskarki

Wtryskarki są to maszyny stosowane w pracy w fabrykach i zakładach produkcyjnych. Najczęściej stosowane są wtryskarki tłokowe i ślimakowe. W tym dziale znajdują się informacje na temat działania tych urządzeń.

Wtryskarka Ponar-Żywiec UT 340 T

Wtryskarka Ponar-Żywiec UT 340 T jest jedną z najpopularniejszych maszyn tego rodzaju znanej polskiej fabryki PONAR-ŻYWIEC S.A.

Maszyna przy wymiarach 8,5×2,62×2,4 m waży ok. 20250 kg. Wyposażona jest w sterowanie CNC na liniałach pomiarowych. Wysokość jej formy zmieniana jest hydraulicznie. Gdzie można kupić takie wtryskarki? Używane wtryskarki tego rodzaju można nabyć w firmach zajmujących się skupem i sprzedażą takich maszyn używanych, np. w firmie Maszyneria.pl

Wtryskarka PONAR ŻYWIEC UT 340 T

Wtryskarka PONAR ŻYWIEC UT 340 T

Można zadać w tym miejscu pytanie, jakie wielkości techniczne charakteryzują tę maszynę? Istotnym parametrem wyróżniającym pracę tej maszyny jest z pewnością maksymalna siła zamknięcia formy, wynosząca tutaj 3400 kN, przy maksymalnej sile jej otwarcia ok. 340 kN. Największy skok otwarcia formy ma 675 mm, a skok wyrzutnika hydraulicznego maszyny – 200 mm. Jeśli chodzi o maksymalny prześwit między płytami w maszynie to równa się on 1375 mm, natomiast prześwit między kolumnami liczy 690 mm. Maszyna posiada płytę do mocowania formy o wymiarach 990×990 mm.

Napęd pomp hydraulicznych ma moc 45 kW, przy całkowitej zainstalowanej mocy wtryskarki 75 kW.

Jeśli mowa o napędzie maszyny, to istotną wielkością jest zapewne ciśnienie układu hydraulicznego wynoszące tutaj 17,5 MPa. Co ważne, czas cyklu suchego pracy wtryskarki Ponar-Żywiec UT 340 T wynosi niespełna 2 s. Istotnym podkreślenia jest też fakt, iż wtryskarka może zawierać w zbiorniku aż 750 dm3 oleju.

Jeśli chodzi o tzw. zespół wtryskowy maszyny, to ważnymi uwagi są parametry techniczne, takie jak: średnica ślimaka, wynosząca tutaj 75 mm, skok ślimaka równy 375 mm, przy prędkości obrotowej ślimaka od 10 do 205 1/min, a największym momencie obrotowym ślimaka 3300 Nm. Maksymalne ciśnienie wtrysku maszyny wynosi 128 MPa, a jej objętość wtrysku to 1612 cm3.

Dla kupujących wtryskarki istotnym parametrem jest również maksymalna masa wtrysku – wynosząca w tym przypadku 1451 g, największa wydajność wtrysku – równa 489 g/s, czy też największa wydajność plastyfikacji, która wynosi w przypadku tejże maszyny 70 g/s.
Wtryskarka Ponar-Żywiec UT 340 T działa na czterech strefach grzewczych. Siła jej dyszy wtryskowej wynosi aż 108,5 kW, natomiast jej skok sięga 750 mm. Maszyna ma moc grzania wynoszącą 30 kW.
Wtryskarka wyposażona jest w nowoczesne sterowanie
MOOG BUHL CPC2000 z dyskiem o pojemności 64 kB, posiadające duże możliwości ułatwiające i przyspieszające operatorom pracę. Umożliwia ono zapamiętywanie parametrów poszczególnych cyklów pracy. Pozwala na szybkie ustalenie położeń wybranych zespołów, ich prędkości czy ciśnień. Dane takie wyświetlane są na monitorze EL.

Wtryskarka PONAR ŻYWIEC UT 340 T

Wtryskarka PONAR ŻYWIEC UT 340 T

Dużym ułatwieniem podczas wykonywania zadań na wtryskarce jest możliwość ukazywania na monitorze położenia ślimaka, jego prędkości obrotowej, ale też obraz położenia systemu zamykania, czy położenia wyrzutnika wtryskarki. Na monitorze wyświetlane są również informacje, dotyczące poziomu i temperatury oleju.

Maszyna posiada opcje pomiaru oraz kontroli czasu cykli, wtrysku i plastyfikacji.
Podczas pracy na takiej maszynie możliwa jest 3-
stopniowa regulacja – w zależności od położenia – prędkości zamykania formy, a także 2-stopniowa – prędkości dojazdu zespołu wtryskowego.

W zależności od położenia, na maszynie można ustawiać różne prędkości wtrysku, ponieważ ma ona aż dziesięciostopniową prędkość wtrysku. Dziesięciostopniowe jest tutaj również ustawianie ciśnienia docisku, przy 5-stopniowym ciśnieniu plastyfikacji i 3-stopniowej prędkości otwierania formy.

Oprócz tego na wyświetlaczu wtryskarki Ponar-Żywiec UT 340 T przedstawiana jest graficzna informacja, odnosząca się do temperatury jej pracy. Na zakończenie warto również wspomnieć, że maszyna posiada jeszcze regulator temperatury, dzięki któremu można kontrolować, czy temperatura podczas pracy wtryskarki nie jest za niska lub zbyt wysoka.
Do najważniejszych programów zainstalowanych we wtryskarce należą z pewnością:
program wtłaczania, program kontroli jakości (z licznikiem cykli), program wyrzutnika pneumatycznego, program dekompensacji – przed/po plastyfikacji, program zabezpieczania formy – w zależności od czasu i jej położenia, a także program do obliczeń i statystyki. Wtryskarka wyposażona jest również w wyrzutnik hydrauliczny do usuwania wyprasek oraz wyciągacze rdzeni.

Skup wtryskarek

Na całym świecie do obróbki tworzyw termoplastycznych stosuje się wtryskarki. Rozwijająca się nieustannie, w tempie błyskawicznym produkcja powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na takie urządzenia, dlatego powstaje coraz więcej firm, giełd i komisów maszyn, które prowadzą sprzedaż i skup wtryskarek.

Zatem pokrótce wyjaśnimy w poniższym artykule na czym polega fenomen tych urządzeń, dlaczego stają się niezastąpione podczas produkcji produktów z materiałów termoplastycznych.

Pierwsze, istotne pytanie dotyczące wtryskarek: czym charakteryzują się wtryskarki i jaki jest sposób ich pracy? I co składa się na cały proces pracy tych urządzeń, które są coraz bardziej ekonomiczne, precyzyjne, a co za tym idzie – coraz bardziej pożądane przez nabywców na całym świecie – a z tego wynika fakt, że coraz więcej komisów, giełd maszyn i firm, chce pomóc nabywcom w szybkiej sprzedaży tych maszyn, dlatego coraz częściej prowadzą sprzedaż i skup wtryskarek.

Praca wtryskarki polega na uplastycznieniu tworzywa w cylindrze wtryskarki i gwałtownym – pod wpływem ciśnienia – wydobyciu poddanego uplastycznieniu surowca do formy. Zespolone tworzywo zmienia się w formie w wyrób o żądanym kształcie. Tworzywo z kolei, znajdujące się w cylindrze maszyny zostaje uplastycznione.

Ostatnia część procesu określana jest mianem zestalenia. Zestalenie może mieć różną formę, odpowiednią do własności tworzyw. Aby materiał zestalił się z tworzywem termoplastycznym jego temperatura musi być niższa w stosunku do temperatury mięknienia.

Z czego składa się wtryskarka tłokowa? Wtryskarka tłokowa zbudowana jest z cylindra, tłoku, torpedy, użebrowania torpedy, leja zasypowego, formy wtryskowej i grzejnika elektrycznego.

Co wchodzi w skład budowy wtryskarki ślimakowej? Maszyna taka zbudowane jest z: cylindra, ślimaka, stożka ślimaka, leja zasypowego, przestrzeni roboczej, formy a także z grzejnika elektrycznego. W takich maszynach, przy pomocy przesuwającego się tłoka do leja zasypowego podawany jest materiał, w kierunku dyszy wtryskowej. Tworzywo staje się uplastycznione dzięki grzejnikom, które umieszczone są wzdłuż cylindra. Tłok przekazuje ciśnienie i wypycha jego część do formy wtryskowej. Spore straty ciśnienia, bo około 50 % ciśnienia na długości cylindra, powoduje przekazywanie ciśnienia za pośrednictwem warstwy nie uplastycznionego tworzywa. Aby materiał ten był równomiernie ogrzany w cylindrze takiego urządzenia umieszcza się rozdzielacz masy tworzywa, nazywany torpedą.

Niekiedy dzieje się tak, że warstwy, które są dalej od ścianek ogrzewanego cylindra, są mniej ogrzane. Oddziałuje to ujemnie na cały proces, bo materiał ten ogrzany nierównomiernie przyczynia się do powstanie naprężeń wewnętrznych w gotowym już, wytworzonym wyrobie.

Dlatego często stosowane są do wykonania tego typu zadań wtryskarki ślimakowe i coraz częściej spotykamy się z tym, że firmy prowadzą sprzedaż i skup wtryskarek tego rodzaju. Ich praca charakteryzuje się tym, że materiał uplastyczniane przesuwa się przez obracający ślimak od leja zasypowego do cylindra i w taki sposób staje się uplastyczniony. Nagromadzony z przodu urządzenia materiał powoduje nacisk na powierzchnię ślimaka i doprowadza do jego stopniowego cofania się. Rolę tłoka pełni wtedy czoło ślimaka i dochodzi wtedy do wtrysku tworzywa do formy.

Podczas, gdy dochodzi do uplastyczniania oraz sprężania tworzywa dysza jest zamknięta. Dlatego też tworzywo nie wypływa. Gdy dochodzi do wtrysku tworzywa, podczas nacisku ślimaka na powierzchnię czołową uplastycznionego tworzywa – zwrotny zawór nie umożliwia na cofanie się materiału przez kanał ślimaka.

Reasumując, czym różni się praca wtryskarek tłokowych i wtryskarek ślimakowych?

Wtryskarka BATTENFELD 950 CDC

Wtryskarka BATTENFELD 950 CDC

Maszyny takie w różny sposób uplastyczniają tworzywo, w inny sposób także przekazują ciśnienie. We wtryskarkach ślimakowych ślimak, który się obraca wywołuje mieszanie materiału oraz wywołuje jego równomierne ogrzewanie. Uplastyczniony materiał wyciska się czołem ślimaka z cylindra, a nie za pośrednictwem warstw jeszcze nie uplastycznionego materiału. Dlatego straty ciśnienia są nieznaczne, wynoszą tylko 5-10%.