Archiwa tagu: przeciążenie prasy

Prasy mimośrodowe – typowe uszkodzenia

Prasa mimośrodowa to maszyna, która działa siłą uderzenia na obrabiany materiał. Z uwagi na ten typ działania, złe dobranie parametrów pracy, czyli wysokości przyrządu do skoku suwaka lub/i wysokości położenia suwaka maszyny, może doprowadzić do kolizji i przeniesienia się siły uderzenia na podzespoły prasy mimośrodowej. W takiej sytuacji najczęściej zniszczeniu ulega narzędzie (wykrojnik, tłocznik) i jednocześnie maszyna lub jej części.

Zabezpieczenie mechaniczne pras mimośrodowych – bezpiecznik ścinowy

Elementem zabezpieczającym prasy mimośrodowe przed taką awaria jest bezpiecznik ścinowy, jednakże zabezpiecza on prasę w niewielkim zakresie, który równy jest różnicy wysokości bezpiecznika nowego i przebitego. W praktyce ten zakres równy jest (w zależności od prasy) od 5mm do ok. 15mm – czyli taki błąd może popełnić operator w ustawieniu prasy aby nie doszło do trwałego uszkodzenia maszyny.

W starszych typach pras bezpiecznik ścinowy był jedynym zabezpieczeniem, które nie rozwiązywało problemów bezpieczeństwa operatora i samej maszyny. Mianowicie w maszynach wyposażonych w sprzęgło mechaniczne – w tak zwany mechanizm spustowy z palcem zabierakowym, koła zamachowe muszą wykonać pełny obrót aż do momentu wysprzęglenia. Samo wyłączenie elektryczne aparatu wyzwalającego, najczęściej elektromagnesu z cięgnem mechanicznym, nie przekłada się na natychmiatowe rozsprzelenie koła zamachowego i wału korbowego. Zasprzęglony wał korbowy musi wykonać pełny obrót do momentu wysprzęglenia. Reasumując nawet gdy dojdzie do przebicia bezpiecznika, wyłączenie elktrycznego i spowolnienia ruchu prasy po wytraceniu części siły na przebicie bezpiecznika i załączeniu się hamulca, to ruch obrotowy i siły przeniesione z kołą zamachowego nadal działają i dążą do dokończenia ruchu suwaka i powrotu do górnego punktu położenia.

Prasa mimośrodowa PMS 100

Prasa mimośrodowa PMS 100 ze sprzęgłem mechanicznym

Zabezpieczenie elektryczne prasy – rozłączenie sprzęgła pneumatycznego

Nowsze prasy ze sprzęgłem pneumatycznym, oprócz bezpiecznika ścinowego mają dodatkowe zabezpieczenie elektryczne, które w momencie przebicia bezpiecznika dodatkowo rozłącza sprzęgło prasy i załącza hamulec. Rozsrzęglenie następuje niezależnie od położenia suwaka.

Prsa mimośrodowa ZTS LEK 160 ze sprzęgłem pneumatycznym

Prsa mimośrodowa ZTS LEK 160 ze sprzęgłem pneumatycznym

Mimo takiego zabezpieczenia pras mimośrodowych i tak często dochodzia do kolizji z licznymi następstwami. Decydującą rolę ma tu czynnik ludzki. Po pierwszym przebiciu bezpiecznika najczęściej okazuje się, że w zakładzie pracy nie ma na stanie zapasowego bezpiecznika. Chcąc szybko przywrucić maszynę do produkcji, najczęściej operatoży omijają zabezpieczenia prasy wkładając w miejsce bezpiecznika kawałek grubej blachy. Prasa mimośrodowa oczywiście będzie działała ale nie będą działać jej systemy zabezpieczeń.

Typowe awarie prasy mimośrodowej
– zakleszczenie się wykrojnika
– pęknięcie suwaka prasy
– pęknięcie korbowodu
– odkształcenie wału korbowego
– pęknięcie korpusu prasy mimośrodowej

Prasy do metalu

Prasa to urządzenie, którego praca polega na nacisku wywieranym na przedmiot umieszczony pomiędzy elementami roboczymi tej maszyny.

Przy doborze prasy do wykonywania określonych zadań obróbczych należy brać pod uwagę następujące, charakteryzujące ją wielkości: największą siłę nacisku, pracę, którą może wykonać to urządzenie w czasie jednego skoku suwaka i wielkość skok suwaka. Wielkość skoku suwaka ważna jest przy operacjach ciągnienia, które wymagają dużego skoku.

Wymiar skoku suwaka prasy określa się zazwyczaj jako 2,5 raza większy od wielkości ciągnionego przedmiotu.

Prasa hydrauliczna wysięgowa P 6320 10 TON

Prasa hydrauliczna wysięgowa P 6320 10 TON

Podczas doboru wykrojnika ważne jest prawidłowe wykonanie obliczeń co do potrzebnej siły nacisku i odpowiednie ustawienie prasy (skok i nastawność suwaka) uwzględniając wysokość przyrządów. Niewłaściwe ustawienie maszyny może doprowadzić do jej przeciążenia i uszkodzenia przyrządów i samej maszyny.  Podczas przeciążenia prasy pod względem siły nacisku dochodzi do trwałego odkształcenia jej wału lub pęknięcia korpusu. W sytuacji przeciążenia prasy pracą, dochodzi  do szybkiego spadku prędkości obrotowej koła zamachowego i następuje przeciążenie silnika elektrycznego, co może spowodować przepalenie uzwojeń silnika.