Prasy mimośrodowe – typowe uszkodzenia

Prasa mimośrodowa to maszyna, która działa siłą uderzenia na obrabiany materiał. Z uwagi na ten typ działania, złe dobranie parametrów pracy może doprowadzić do przeniesienia się siły uderzenia na elementy maszyny. W takiej sytuacji najczęściej zniszczeniu ulega narzędzie (wykrojnik) i jednocześnie maszyna lub jej część.

Zabezpieczenie mechaniczne pras – bezpiecznik ścinowy.

Elementem zabezpieczającym prasy mimośrodowe przed taką awaria jest bezpiecznik ścinowy, jednakże zabezpiecza on prasę w niewielkim zakresie, który równy jest różnicy wysokości bezpiecznika nowego i przebitego. W praktyce ten zakres równy jest (w zależności od prasy) od 5mm do ok. 15mm – czyli taki błąd może popełnić operator w ustawieniu prasy aby nie doszło do trwałego uszkodzenia maszyny.

Zabezpieczenie elektryczne – rozłączenie sprzęgła pneumatycznego.

Prasa mimośrodowa PMS 100

Prasa mimośrodowa PMS 100

Nowsze prasy ze sprzęgłem pneumatycznym, oprócz bezpiecznika ścinowego mają zabezpieczenie elektryczne, które w momencie przebicia bezpiecznika dodatkowo rozłącza sprzęgło prasy.

Typowe awarie:
– zakleszczenie się wykrojnika
– pęknięcie suwaka
– odkształcenie wału mimośrodowego
– pęknięcie korpusu prasy

Dodaj komentarz