Archiwa tagu: frezarka

Frezarka

Frezarki obwiedniowe

Frezarki obwiedniowe to maszyny, na których stosuje się obróbkę walcowych kół zębatych, posiadających proste lub śrubowe zęby.

Można wyróżnić dwa rodzaje tych obrabiarek pod względem rozwiązań kinematycznych, tj.: frezarki uniwersalne z dyferencjałem i frezarki bezdyferencjałowe.

Maszyny tego typu bezdyferencjałowe cechują się mniej skomplikowanym układem kinematycznym. Nie są jednak tak uniwersalne w działaniu, jak frezarki z dyferencjałem.

Na frezarkach obwiedniowych można wykonywać frezowanie obwiedniowe walcowych kół o zębach śrubowych, frezowanie ślimacznic według metody promieniowej, a także frezowanie ślimacznic według metody stycznej.

Frezarki obwiedniowe uniwersalne mogą mieć układ pionowy – w którym oś obrabianego koła jest w położeniu pionowym, oraz układ poziomy. Obydwa rodzaje tych frezarek posiadają mechanizmy, dzięki którym są one w pracy dokładne i precyzyjnie obrabiają koła.

Frezarka obwiedniowa do kół zębatych  53A80H

Frezarka obwiedniowa do kół zębatych 53A80H

Frezarki obwiedniowe o pionowym układzie składają się między innymi z: łoża, stojaka, wspornika, belki poprzecznej, sani stołu, silnika głównego, ustawienia głębokości frezowania, ustawienia przesuwu wrzeciennika narzędziowego, ramienia wrzeciennika narzędziowego, głowicy narzędziowej, tablicy sterowniczej i regulacji posuwu.

Istotnymi elementami uniwersalnych frezarek obwiedniowych o układzie poziomym są z kolei: frez ślimakowy i trzpień z obrabianym kołem.

Na dokładność pracy frezarki obwiedniowej wpływa napęd stołu oraz przekładni podziałowej (najczęściej ślimakowej), która musi charakteryzować się wysoką dokładnością wykonania i pracować bez luzu. Aby pozbyć się luzu międzyzębnego w napędach stołów używa się czasem (przez przesunięcia poosiowe) ślimaki dwuskokowe.

Jeśli chodzi o konstrukcję napędu stołu takiej frezarki, to cechuje się ona między innymi tym, że napęd przenoszony jest z koła, na szerokie koło, które mieści się na wałku wraz ze ślimakiem napędowym, który zazębia się ze ślimacznicą. W tulei stożkowej, którą z kolei podsuwa się ku górze nakrętką z naciętym uzębieniem, ułożyskowany jest stół. Za pomocą wałka z naciętym na jego końcu ślimakiem, można tę nakrętkę przekręcić. Na łożysku tocznym oporowym, dokręconym nakrętką, podparty jest poosiowo stół. Przez wymianę podkładki może być przesuwany poosiowo ślimak. Stół smarowany jest olejem doprowadzonym przez przewód.

Napęd freza powinien być bezluzowy, bo dzięki temu praca freza będzie dokładniejsza, ostrza freza będą gładsze i trwalsze.

Automatyzacja pracy frezarek obwiedniowych sprawdza się w produkcji wielkoseryjnej niewielkich kół o małej wadze. Za pomocą tarczy lub przenośnika łańcuchowego następuje zasilanie maszyny w półwyroby kół zębatych. Przy pomocy zapadki dochodzi do obrotu tarczy z gniazdami do kół lub przesuwu łańcucha. Zapadka dostaje wówczas napęd od tłoczyska, które pod ciśnieniem oleju przesuwa się o określony krok.

Znaczącym elementem maszyny jest podajnik wyposażony w chwytak szczękowy. Jego praca polega na otwieraniu i zamykaniu szczęk, oraz na podnoszeniu i opuszczaniu ramienia. Może też obracać ramię, przenoszące obrabiane koło z przenośnika na trzpień mocujący.

Warto w tym miejscu wspomnieć o kilku istotnych rodzajach frezowania ferzarek obwiedniowych. Są to: frezowanie przeciwbieżne, frezowanie współbieżne i frezowanie diagonalne, inaczej nazywane przekątnym.

Frezowanie przeciwbieżne polega na tym, że ostrze freza pozbywa się warstwy mającej kształt przecinka, zaczynając od grubości zerowej do największej.

Dzięki metodzie frezowania współbieżnego frezarki obwiedniowe mogą uzyskać lepszą gładkość, ponieważ ostrze freza zaczyna zdejmowanie warstwy od największego przekroju. W tym przypadku może jednak dojść do odsunięcia się zwojów nakrętki w stronę zwojów śruby. Taka sytuacja wynika z pojawiającego się luzu. Tego rodzaju frezowanie można przeprowadzić, kiedy opory skrawania będą małe, np. w przejściu wykańczającym. Korzystne jest przeprowadzenie frezowania współbieżnego obróbki zgrubnej w przejściu z dołu do góry, natomiast odwrotnie – z góry w dół – powinno się stosować frezowanie przeciwbieżne.

Frezowanie diagonalne, inaczej nazywane przekątnym stosuje się, aby poprawić dokładność obróbki kół oraz zminimalizować zużycie zębów freza. Wraz z posuwem wrzeciennika narzędziowego dochodzi do stycznego, ciągłego posuwu wzdłuż osi freza.

Podsumowując, frezarki obwiedniowe to precyzyjne maszyny, które doskonale nadają się do produkcji kół zębatych, posiadających proste lub skośne zęby i sprawdzają się przy produkcji ślimacznic.

Frezarki specjalne

Frezarki specjalne przystosowane są do obrabiania określonych przedmiotów. Mają one konstrukcję, która jest dostosowana do pracy w danej branży przemysłu.

Frezarki specjalne dla przemysłu narzędziowego to np.: frezarki do wierteł krętych, do gwintowników i do obróbki zębów frezów.

Maszyny te mają też zastosowanie w narzędziowniach dużych zakładów.

Przykładem frezarki specjalnej jest np. frezarka do wierteł krętych. Obrabiarki tego typu mogą frezem kształtowym frezować jednocześnie rowki spiralne do odprowadzania wiórów tarczowym i – za pomocą freza kątowego – jednostronne boczne powierzchnie.

Do uzyskania lepszej gładkości frezowanych powierzchni wykorzystuje się frezowanie współbieżne. Wykonuje się je jednowrzecionowymi lub wielowrzecionowymi półautomatami frezarskimi.

Frezarki specjalne znajdują też zastosowanie z przemyśle hutniczym. Są to na przykład frezarki do blach, do wlewków kwadratowych i do hutniczych rozet walców.

Frezarka  przeznaczona do obróbki wlewków kwadratowych frezuje głowicami frezowymi równocześnie dwie ściany boczne i dwa naroża dwóch wlewków kwadratowych. Ruch posuwowy wykonuje w nich stół z wlewkami. Po każdym przejściu podstawia się do frezowania następne boki i naroża.

Opisane powyżej dwa rodzaje maszyn są przykładami specjalnych frezarek konwencjonalnych, dostosowanych do branży przemysłu, w którym mają zastosowanie. 

Frezarki łożowe

Frezarki łożowe to obrabiarki ze stołem krzyżowym. Nazywane są inaczej frezarkami bezwspornikowymi, co związane jest z budową tych maszyn, które nie mają pionowo przesuwnego wspornika (konsoli) wspierającego stół.

Obrabiarki te, zamiast przesuwu pionowego wspornika mają pionowy przesuw wrzeciennika. Stół przesuwa się w nich wzdłużnie na saniach, które przesuwają się po łożu poprzecznie.

Przedmiot obrabiany we frezarkach łożowych jest bardzo sztywno podparty, dlatego może on być bardzo ciężki, co jest ważną pozytywną cechą tych maszyn.

Frezarki łożowe bezstojakowe mają mało sztywny wrzeciennik. Przesuwa się on na prowadnicach pionowo, na tylnej ścianie łoża. W sytuacji zmniejszenia ciężaru sztywność frezarki podlega obniżeniu.

Frezarki łożowe ze stojakiem ramowym lub korytowym (z wrzeciennikiem przesuwającym się wewnątrz stojaka w postaci pionowej ramy lub koryta) mają już bardziej sztywny wrzeciennik. Frezarki z wrzeciennikiem przesuwającym się pionowo na zewnątrz sztywnego, mocno użebrowanego stojaka skrzynkowego (wzdłuż prowadnic umieszczonych na bocznej ścianie stojaka) mają najbardziej sztywny wrzeciennik.

Wrzeciennik w/w maszyn jest znacznie sztywniejszy wtedy, gdy ma większą objętość i dłuższe prowadzenie na stojaku. W takie sytuacji nie są jednak możliwe skręty stołu, dlatego frezarki łożowe buduje się najczęściej jako maszyny produkcyjne.

W łożu frezarek łożowych znajdują się kanały dla zsypu wiórów i ścieku chłodziwa ze stołu frezarki.

Obrabiarki te, jako półautomatyczne i automatyczne frezarki łożowe produkcyjne najlepiej sprawdzają się przy produkcji wielkoseryjnej i masowej, lub nowoczesnej zautomatyzowanej produkcji małoseryjnej trudnych technologicznie przedmiotów. 

Frezarki rewolwerowe

Frezarki rewolwerowe to maszyny lekkie. Robocza szerokość ich stołu wynosi 250 mm. Są to frezarki poziome, które posiadają belkę z rewolwerową, sześciowrzecionową głowicę o własnym napędzie. Mają wrzeciono poziome i sześć wrzecion pionowych (kolejno podstawianych do pracy), które są przystosowane do wykonywania zadań frezerskich oraz wiertarskich.

Frezarki te mają wiele zalet. Jedną z nich jest szybkie wprowadzanie do pracy następnych wrzecion z zamontowanymi odpowiednimi do wykonywania zadania narzędziami, co powoduje szybszą niż ręczna, wymianę narzędzi w końcówce wrzeciona (szybsze przenoszenie i mocowanie przedmiotów, niż na innych frezarkach).

W jednym zamocowaniu przedmiotu odbywa się jego całkowita obróbka, dzięki czemu jest ona dokładniejsza.

Przy użyciu stołu obrotowego frezowanie przedmiotu odbywa się po kolei, z kilku jego stron.

Na jednej obrabiarce obrabia się przedmiot kilkoma różnymi narzędziami. Są one mocowane w końcówkach wrzecion, w tzw. oprawach szybkomocujących, bez śrub ściągających, przetykanych przez otwór wrzeciona. Do każdego narzędzia chłodziwo doprowadzane jest osobno.

Frezarki rewolwerowe to maszyny, które posiadają szafę elektryczną sterowniczą, która jest wolnostojąca. Wyposażone są ponadto w wolnostojący zasilacz hydrauliczny.

Obrabiarki te nadają się do lekkiej obróbki frezerskiej oraz do obróbki wiertarsko-wytaczarskiej skomplikowanych przedmiotów, o niewielkich naddatkach materiału do frezowania w średnio- i wielkoseryjnej produkcji.

Frezarki narzędziowe

Frezarki narzędziowe stosowane są najczęściej do produkcji narzędzi, przyrządów, uchwytów, matryc o prostoliniowych powierzchniach i niektórych wykrojników.

Są to bardzo dokładne maszyny charakteryzujące się dużą uniwersalnością. Posiadają bogate oprzyrządowanie, które zwiększa ich uniwersalność.

Frezarki narzędziowe wyposażone są w dwa wrzeciona, poziome (w poprzecznie przesuwnym wrzecienniku) oraz pionowe (w głowicy skrętnej wrzecionowej, na końcu przesuwnej belki). Z przodu stojaka, na prowadnicach znajduje się wspornik obrabiarki. Na saniach pionowych maszyny umieszczony jest pionowy stół frezerski wzdłużnie przesuwny, z pionową powierzchnią roboczą.

Frezarka narzędziowa AVIA FND 32

Frezarka narzędziowa AVIA FND 32

Dzięki przesuwowi wrzeciennika, posiadającego wrzeciono poziome, można uzyskać przesuw poprzeczny. Wraz z tym wrzeciennikiem przesuwa się belka z zamocowaną na końcu głowicą wrzecionową lub dłutowniczą (odpowiednią do wykonania zamierzonego zadania).

Frezarki narzędziowe to maszyny, które mogą być wyposażone w odczyty optyczne i w dokładne linie z podziałką, pozwalające na przesuwy sań, stołu i wrzeciennika z dokładnością do 0,01 mm.

Frezarki stołowe

Frezarki stołowe to najczęściej używane obrabiarki w przemyśle precyzyjnym. Służą do dokładnego frezowania przedmiotów drobnych i lekkich. Głównie wykorzystywane są przy produkcji aparatury radiowej, telewizyjnej, fotooptycznej i w zakładach zegarmistrzowskich.

Frezarki stołowe produkowane są w dwóch odmianach:

– z własną podstawą, która spełnia rolę stołu – stosowane przede wszystkim przez zakłady produkcyjne,

– do ustawienia na stole warsztatowym – wygodniejsze w zastosowaniu, ponieważ można je ustawić na istniejącym w warsztacie stole; najczęściej używane są w zakładach naprawczych,  remontowych i w laboratoriach; wyposażenie tej maszyny znajduje się poza nią, ustawia się je najczęściej pod stołem, na którym znajduje się frezarka lub obok niego;

Frezarki stołowe zbudowane są w taki sposób, że mogą pracować jako frezarki poziome lub frezarki pionowe – w zależności od położenia osi wrzeciona, którego zmiany dokonuje się przekręcając cały wrzeciennik o 90 stopni i mocuje się go w zmienionej pozycji na saniach poprzecznych.

Frezarki do metalu

Frezarki to obrabiarki, na których przedmiot obrabiany jest wieloostrzowymi narzędziami, frezami i głowicami frezowymi. Maszyny te są bardzo wydajne. Można nimi obrabiać różne płaszczyzny, gwinty, rowki, czy powierzchnie krzywoliniowe. Na frezarkach uniwersalnych obrabia się często materiały, które tworzą bloki stalowe, żeliwne lub odlewy skrzynkowe.

Na wydajność skrawania żeliwa tych obrabiarek składa się przede wszystkim wartość pełnego wykorzystania mocy napędu wrzeciona i trwałości ostrzy głowicy frezowej.

Charakterystyczna dla frezarek jest ich robocza szerokość stołu podana w centymetrach i zapisana często w symbolu typu frezarki. Jest ona najistotniejszym parametrem, który określa wielkość tych maszyn. Na wymiary powierzchni mocowania składają się: szerokość robocza stołu frezarki i jego długość. Dlatego do obliczenia wielkości kinematycznych i dynamicznych frezarki do metalu wyjściowym parametrem jest największa średnica freza lub głowicy frezowej, przy której można wykorzystać pełną moc napędu wrzeciona tego urządzenia.

Frezarka narzędziowa FNA 26

Frezarka narzędziowa FNA 26

Główny ruch obrotowy we frezarce wykonuje zawsze narzędzie, natomiast ruchy posuwowe mogą być różnie rozdzielone pomiędzy narzędzie i obrabiany przedmiot. Od zarysu tnącej krawędzi ostrza freza i wzajemnego współgrania ruchów freza oraz przedmiotu obrabianego, zależy kształt frezowanych przez frezarkę powierzchni.

Podczas obróbki metalu na frezarkach, które skrawają wieloostrzowymi narzędziami obrotowymi, zmienny jest przekrój wióra i siła skrawania. Wymusza ona drgania skrętne wrzeciona, które w sytuacji rezonansu z samowzbudnymi drganiami własnymi mechanizmu napędowego, powodują silne drgania całej frezarki. Uniemożliwiają one skrawanie i mogą doprowadzić do uszkodzenia frezarki. Dlatego maszyny te muszą mieć sztywną budowę, która będzie tłumiła te drgania i konstrukcję, która będzie zabezpieczać przed powstaniem rezonansu drgań skrętnych.

W produkcji wielkoseryjnej i masowej na frezarkach produkcyjnych obrabia się najczęściej materiały, które są wstępnie przygotowane do obróbki skrawaniem (poprzez obróbkę plastyczną, czy też staranne odlewanie). Na takich przedmiotach występuję wtedy mniejsze naddatki przy obróbce skrawaniem.

Podział frezarek

Istnieje wiele rodzajów frezarek. Poniżej przedstawiony jest jeden z podstawowych podziałów tych obrabiarek:

1.Frezarki stołowe.
2.Frezarki wspornikowe:
a) frezarki wspornikowe poziome,
b) frezarki wspornikowe pionowe,

Frezarka FYJ 40 MECHANICY PRUSZKÓW

Frezarka FYJ 40 MECHANICY PRUSZKÓW

c) frezarki wspornikowe pionowe ze skrętną głowicą wrzecionową;
3.Frezarki wspornikowe narzędziowe.
4.Frezarki wspornikowe wzdłużne.
5.Frezarki promieniowe.
6.Frezarki rewolwerowe.
7.Frezarki nakiełczarki.
8.Frezarki łożowe ze stołem krzyżowym.
9.Frezarki łożowe wzdłużne bezstojakowe i stojakowe.
10.Frezarki łożowe wzdłużne bramowe.
11.Frezarki kopiarki.
12.Frezarki sterowane numerycznie.
13.Frezarki do gwintów.
14.Frezarki specjalne.