Archiwum miesiąca: lipiec 2013

Prasy mimośrodowe

Obecnie na świecie produkowanych jest wiele rodzajów pras, między innymi prasy mimośrodowe, stosowane w pracy w warsztatach, narzędziowniach, zakładach produkcyjnych i fabrykach.

W Polsce najbardziej popularne są prasy mimośrodowe wyprodukowane przez firmy polskie, niemieckie, czeskie, a także japońskie.

Dużym zainteresowaniem wśród kupujących cieszą się w obecnym czasie polskie prasy mimośrodowe wyprodukowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego z Krakowa, Plasomet, Zakład Budowy Maszyn Ciężkich w Koszycach oraz prasy produkcji niemieckiej, renomowanej marki Erfurt.

Często stosowane w warsztatach i narzędziowniach prasy mimośrodowe pionowe, to urządzenia, które mają korpus stały lub przechylny. Te drugie w łatwy sposób mogą usuwać po obróbce tłoczone przedmioty. Zsuwają się one bowiem z maszyny pod własnym ciężarem. Jeszcze łatwiej przebiega taka praca, gdy stół prasy jest ustawiany pochyło.

Prasy mimośrodowe mogą mieć również różne rodzaje korpusów. Pod tym względem możemy je podzielić na prasy mimośrodowe ramowe i wysięgowe.

Prasa mimośrodowa PMS 100 EA

Prasa mimośrodowa PMS 100 EA

Można wyróżnić także jednopunktowe prasy mimośrodowe ramowe – które posiadają suwak dociskany jednym korbowodem oraz wielopunktowe prasy mimośrodowe ramowe z suwakiem dociskanym wieloma korbowodami.

Jeśli chodzi o wysięgowe prasy mimośrodowe do metali, to są maszyny, dla których charakterystyczną cechą jest niewątpliwie to, iż mają one wolny dostęp do stołu z trzech stron. To urządzenia, które mogą mieć stoły nastawne – których układ można regulować lub stoły stałe – tworzące całość z korpusem.

Prasy mimośrodowe często są określane mianem maszyny jednopunktowej, dwupunktowej czy wielopunktowej. Nazwy te związane są z liczba posiadanych przez nie korbowodów, do których przymocowane są ich suwaki. Gabaryty tych maszyn zależą właśnie od wielkości posiadanych suwaków.

Prasy mimośrodowe są to urządzenia, dla których charakterystyczne jest regulowanie skoku suwaka. Ich podstawowym przeznaczeniem jest prasowanie, gięcie, toczenie oraz wykrawanie. Maszyny te posiadają pneumatyczny, lub też hydrauliczny wyrzutnik, który umożliwia maszynie na tzw. płytkie ciągnienie. Prasy do metali z takim wyrzutnikiem mają większe możliwości obróbcze, stają się bardziej uniwersalne.

Prasy mimośrodowe posiadają szafę sterującą, która umożliwia nożne i ręczne sterowanie maszyny. Można na nich wykonywać pojedyncze zadania obróbcze, ale także można realizować prace w sposób ciągły oraz nastawnie.


Prasy mimośrodowe do metalu posiadają stół pośredni, wyrzutnik pneumatyczny oraz elektromechniczne sterowanie. Wyposażone są również w centralne smarowanie.

W dolnej części skoku suwaka prasy mimośrodowej dopuszcza się nominalne wartości nacisku tej maszyny. Nominalny kąt nacisku prasy równy jest nominalnemu kątowi wychylenia korby z dolnego położenia.

Oprócz pras mimośrodowych nowych, coraz więcej sprzedawców oferuje obecnie używane prasy do metalu. Ich sprzedawcy proponują takie maszyny po przeglądach technicznych oraz wyposażone w bogate oprzyrządowanie. Takie dodatkowe przyrządy pozwalają na rozszerzenie działalności tych pras.

Ponadto, sprzedawcy umożliwiają sprawdzenie maszyn na ruchu, pozwalając tym samym przekonać się, czy dana maszyna w sposób określony i odpowiedni realizować będzie zamierzone zadania.

Reasumując, na całym świecie sprzedawanych jest aktualnie wiele modeli pras mimośrodowych do metali, przeznaczonych do realizacji różnorodnych zabiegów obróbczych. Maszyny te mają różne wielkości i parametry pracy obróbczej.

Aby dobrać odpowiednią prasę mimośrodową do wykonywania określonych zadań związanych z obróbką przedmiotów metalowych, należy pamiętać, aby sugerować się charakterystycznymi dla tych maszyn parametrami technicznymi. Są to przede wszystkim: największa siła nacisku, moc i prędkość obrotowa wrzeciona, powierzchnia stołu prasy, wielkość i ilość skoków suwaka wykonywanych w ciągu minuty, a także wysięg.

Mówiąc o nominalnym nacisku prasy mimośrodowej, mowa jest o takim dopuszczalnym jej nacisku, który nie będzie powodował uszkodzenia tej maszyny podczas pracy.

Nieodpowiedni sposób pracy, powodujący przeciążenie maszyny, powoduje często obniżenie prędkości pracy koła zamachowego, co wiąże się również z przeciążeniem pracy silnika, a to może prowadzić do uszkodzeń silnika prasy mimośrodowej.

Przeciążenie może także powodować trwałe odkształcenia wału, a nawet pęknięcie całego korpusu.

Wytaczarki

Obrabiarkami stosowanymi przy realizacji bardzo dokładnej obróbki otworów w nieruchomym przedmiocie są wytaczarki.

Praca tych maszyn charakteryzuje się dużą prędkością obrotową wrzeciona, niewielką głębokością skrawania i małym posuwem roboczym.

Z uwagi na szybkość skrawania, do wytaczania wykorzystywane są wytaczadła, posiadające noże z diamentowymi ostrzami lub z ostrzami z węglików spiekanych. Zabiegi wykonywane przez wytaczarki są realizowane skrupulatnie, otwory przez nie obrobione cechują się gładkością.

Wytaczarki często wykorzystywane są przy produkcji masowej, ale też w przemyśle motoryzacyjnym.

Wytaczarka współrzędnościowa 2B440A

Wytaczarka współrzędnościowa 2B440A

Kluczowymi parametrami określającymi wytaczarkę są przede wszystkim: maksymalna średnica obrabianego otworu, maksymalne wymiary przedmiotu przeznaczonego do obróbki i wymiary roboczej powierzchni stołu.

Występuje wiele rodzajów wytaczarek, przede wszystkim wytaczarki pionowe – z pionową osią wrzeciona, poziome z poziomą osią wrzeciona, jednowrzecionowe, wielowrzecionowe, stojakowe, bezstojakowe, jednostronne, dwustronne i współrzędnościowe.

Wytaczarka 2M614

Wytaczarka 2M614

Maszyny tego typu pionowe używane są przy obrabianiu otworów długich. Obrabiarki takie poziome przeciwnie wykorzystywane są przy obróbce krótkich otworów.

Wytaczarki współrzędnościowe używane są przy dokładnej obróbce przedmiotów, które przemieszczają się według precyzyjnie sprecyzowanych współrzędnych, w stosunku do narzędzia. Maszyny tego typu potrafią wiercić otwory normalnymi wiertłami, wytaczać otwory, szlifować otwory, gwintować otwory czy poprzecznie toczyć. Urządzenia te wykorzystywane są do pracy w narzędziowniach do tworzenia przyrządów obróbkowych lub w zakładach produkcyjnych przy obróbce małoseryjnej dokładnych przedmiotów. Wytaczarki takie można podzielić na pionowe, poziome, oraz bramowe. 

Zaginarki

Zaginarki do blachy to maszyny produkowane jako urządzenia konwencjonalne i posiadające sterowanie NC i CNC – które umożliwiają programowanie określonych cyklów pracy, a także umożliwiają realizację danych operacji.

Zaginarki konwencjonalne to urządzenia, których parametry pracy przed realizacją każdej serii ustawia się od nowa ręcznie. Maszyny takie składają się z korpusu, ruchomego zderzaka, ramion do prowadzenia blachy, dolnego ramienia gnącego, górnej belki z nożem i pedału, przeznaczonego do sterowania maszyną. Maszyny te mają regulowaną wielkość otwarcia szczeliny, do której wprowadzana jest blacha przeznaczona do gięcia.

Zaginarka do blachy XOCA 2000/5

Zaginarka do blachy XOCA 2000/5

Zaginarka umożliwia gięcie blachy oraz jej zaginanie na zadany kąt.

Zaginarki ze sterowaniem NC skonstruowane są podobnie, jak zaginarki konwencjonalne. Różnica między nimi polega na tym, że takie urządzenia konwencjonalne sterowane są ręcznie, z kolei zaginarki, które posiadają sterowanie NC funkcjonują na podstawie podanych wcześniej przez operatora parametrów pracy programu urządzenia, w postaci obliczonych wartości.

Zaginarki CNC to urządzenia, które same przeliczają parametry działania, na podstawie grubości blachy. Umożliwiają tworzenie różnych programów, które pozwalają na wykonywanie nawet trudnych zadań obróbczych, np. takich kształtów jak walce, czy rury. Ich sterowanie umożliwia wizualizację procesu gięcia.

Zaginarka do blachy SCHROEDER SPB 3200/3 CNC

Zaginarka do blachy SCHROEDER SPB 3200/3 CNC

Zaginarki NC to urządzenia, które charakteryzują się sztywną budową, umożliwiającą precyzyjne zaginanie wielu profili wyprodukowanych z blachy metalowej. Ważnymi wielkościami technicznymi tego typu zaginarek są np.: długość gięcia, szerokość z podajnikiem, maksymalna grubość zaginanej blachy, minimalna wysokość gięcia, maksymalny przesuw górnych szczęk, minimalny i maksymalny zakres podawania, prędkość podawania do przodu, prędkość podawania do tyłu, regulacja dolnych szczęk i regulacja szczęki zginającej.

Maszyny takie umożliwiają tworzenie różnych programów. Zajmuje się realizacją zabiegów obróbczych, zgodnie z wcześniej ustalonym programem. Urządzenia tego typu mają często wyposażenie, pozwalające im na wykorzystanie ich do zaginania pojedynczych detali, lub też całych partii profili.

Używanie określonego rodzaju zaginarek uzależnione jest od poziomu trudności zabiegów obróbczych, które mogą być na nich wykonywane. I tak, wykonywanie zadań mniej skomplikowanych opłacalne jest na konwencjonalnych zaginarkach. Skomplikowane zadania lepiej jest jednak wykonywać na szybkich i dokładnych zaginarkach wyposażonych w sterowanie NC i CNC . 

Frezarki CNC

Frezarki CNC to maszyny, które przeznaczone są do obróbki skrawaniem. Podstawowym zadaniem frezarek CNC jest frezowanie gwintów, rowków, a także kół zębatych.

W dzisiejszych czasach coraz częściej wykorzystuje się frezarki CNC, ponieważ są to szybkie, ekonomiczne i wydajne obrabiarki z elektronicznym wyposażeniem.

Frezarki CNC posiadają układ sterowania, który bezpośrednio wykorzystuje informacje liczbowe przy wyznaczaniu kolejnych położeń freza, w stosunku do obrabianego przedmiotu. Wprowadzane do układu sterującego dane liczbowe są często zakodowane na taśmie. Dzięki temu sterowaniu obrabiarka taka może w sposób sprawny frezować przedmioty o określonych kształtach i wymiarach.

Frezarka CNC AVIA FNF-40NA

Frezarka CNC AVIA FNF-40NA

Poza tym urządzenia te cechują się dużą sztywnością, która sprawia, że są one również odporne na drgania.

Większe maszyny tego rodzaju, zwane centrami frezarskimi CNC znajdują zastosowanie szczególnie w dużych zakładach produkcyjnych i fabrykach.

Centrum frezerskie YT-1500F

Centrum frezerskie YT-1500F

Te szybkie i dokładne maszyny stają się coraz częściej niezastąpionymi maszynami do produkcji wielkoseryjnej i masowej, kiedy to czas odgrywa bardzo dużą rolę podczas wytwórczości produktów metalowych.

Na rynku polskim i zagranicznym coraz więcej produkowanych i sprzedawanych jest frezarek CNC i centrów frezarskich, które – dzięki elektronicznemu wyposażeniu – umożliwiają szybsze wykonywanie różnego rodzaju operacji i, co za tym idzie, znacznie ułatwiają pracę.

Na rynku metalowym znaczące miejsce zajmują frezarki CNC takich polskich firm jak na przykład Poręba, Avia, czy Jafo, niemieckie HECKERT, HERMLE, a także MAHO. To bardzo dokładne obrabiarki, które charakteryzują się precyzyjnością wykonania. Są to maszyny, które mają renomę.

Frezarki CNC cenione są głównie za takie zalety, jak brak wzorników – który skraca czas technicznego przygotowania produkcji, krótki czas przestawiania frezarki na poszczególne cykle automatyczne, uniezależnienie przebiegu obróbki od zmęczenia obsługującego pracownika – czyli częstsze wykorzystanie maszyn CNC niż frezarek sterowanych ręcznie, a także obniżenie procentu braków – dzięki eliminacji błędów popełnianych przez obsługującego maszynę pracownika.

Zalety te sprawiają, że frezarki sterowane numerycznie są często wykorzystywane przy każdego rodzaju produkcji, czy to jednostkowej, czy też małoseryjnej, przedmiotów o kształtach złożonych, których obróbka sprawia duże trudności na frezarkach konwencjonalnych.

Frezarki sterowane cyfrowo, przy wielu zaletach, mają tylko dwie wady: wysoki koszt tych urządzeń i możliwość pełnego wykorzystania tych obrabiarek jedynie w zakładach o najwyższym poziomie organizacyjnym i technicznym.

Centra frezarskie są to z kolei nowoczesne urządzenia, przeznaczone do obróbki przedmiotów o złożonych kształtach. Nadają się do obróbki szczegółowej i do wykonywania skomplikowanych zabiegów obróbczych. Obrabiarki te cechuje duża sztywność budowy, dzięki której wykonywane na nich operacje obróbcze realizowane są w sposób bardzo dokładny. Maszyny te posiadają najczęściej uniwersalne stoły z wbudowanymi, sterowanymi numerycznie stołami obrotowymi. Oprócz tego mają obracaną numerycznie głowicę pionową. Dzięki takiej budowie urządzenia te mogą w tym samym czasie pracować w sposób ciągły w kilku osiach. Maszyny te mogą osiągać wysokie obroty wrzeciona. Mimo dużej prędkości pracy, są to maszyny cechujące się dużą precyzja i należą do grona najekonomiczniejszych maszyn ze sterowaniem numerycznym przeznaczonych do obróbki skrawaniem.

Centra frezarskie posiadają magazyn na narzędzia – co wyróżnia je spośród innych maszyn CNC do frezowania przedmiotów metalowych.

Maszyny te mają automatyczny zmieniacz narzędzi, dzięki któremu praca na nich przebiega w sposób bardzo sprawny i zyskuje się podczas obróbki dużą oszczędność czasu.

Centra frezarskie cechuje posiadanie przede wszystkim całkowicie zamkniętych osłon, śrubowe transportery wiórów, centralne automatyczne systemy smarowania, separatory oleju, sondy do pomiaru detalu oraz lampy sygnalizujące koniec pracy.

Dużym zainteresowaniem ze strony klientów cieszą się wielozadaniowe centra frezarskie Jafo, czy Poręba, oraz takie japońskie maszyny, wyprodukowane przez Mitsubishi Heavy Industries LTD, czy MAZAK, a także niemieckie centra DMG, HERMLE i MAHO.