Archiwum kategorii: Prasy mimośrodowe

Opisy pras mechacznicznych i mimośrodowych. Zasada budowy i typy pras wykorzystywanych w przemyśle metalowym.

Prasy mimośrodowe

Obecnie na świecie produkowanych jest wiele rodzajów pras, między innymi prasy mimośrodowe, stosowane w pracy w warsztatach, narzędziowniach, zakładach produkcyjnych i fabrykach.

W Polsce najbardziej popularne są prasy mimośrodowe wyprodukowane przez firmy polskie, niemieckie, czeskie, a także japońskie.

Dużym zainteresowaniem wśród kupujących cieszą się w obecnym czasie polskie prasy mimośrodowe wyprodukowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego z Krakowa, Plasomet, Zakład Budowy Maszyn Ciężkich w Koszycach oraz prasy produkcji niemieckiej, renomowanej marki Erfurt.

Często stosowane w warsztatach i narzędziowniach prasy mimośrodowe pionowe, to urządzenia, które mają korpus stały lub przechylny. Te drugie w łatwy sposób mogą usuwać po obróbce tłoczone przedmioty. Zsuwają się one bowiem z maszyny pod własnym ciężarem. Jeszcze łatwiej przebiega taka praca, gdy stół prasy jest ustawiany pochyło.

Prasy mimośrodowe mogą mieć również różne rodzaje korpusów. Pod tym względem możemy je podzielić na prasy mimośrodowe ramowe i wysięgowe.

Prasa mimośrodowa PMS 100 EA

Prasa mimośrodowa PMS 100 EA

Można wyróżnić także jednopunktowe prasy mimośrodowe ramowe – które posiadają suwak dociskany jednym korbowodem oraz wielopunktowe prasy mimośrodowe ramowe z suwakiem dociskanym wieloma korbowodami.

Jeśli chodzi o wysięgowe prasy mimośrodowe do metali, to są maszyny, dla których charakterystyczną cechą jest niewątpliwie to, iż mają one wolny dostęp do stołu z trzech stron. To urządzenia, które mogą mieć stoły nastawne – których układ można regulować lub stoły stałe – tworzące całość z korpusem.

Prasy mimośrodowe często są określane mianem maszyny jednopunktowej, dwupunktowej czy wielopunktowej. Nazwy te związane są z liczba posiadanych przez nie korbowodów, do których przymocowane są ich suwaki. Gabaryty tych maszyn zależą właśnie od wielkości posiadanych suwaków.

Prasy mimośrodowe są to urządzenia, dla których charakterystyczne jest regulowanie skoku suwaka. Ich podstawowym przeznaczeniem jest prasowanie, gięcie, toczenie oraz wykrawanie. Maszyny te posiadają pneumatyczny, lub też hydrauliczny wyrzutnik, który umożliwia maszynie na tzw. płytkie ciągnienie. Prasy do metali z takim wyrzutnikiem mają większe możliwości obróbcze, stają się bardziej uniwersalne.

Prasy mimośrodowe posiadają szafę sterującą, która umożliwia nożne i ręczne sterowanie maszyny. Można na nich wykonywać pojedyncze zadania obróbcze, ale także można realizować prace w sposób ciągły oraz nastawnie.


Prasy mimośrodowe do metalu posiadają stół pośredni, wyrzutnik pneumatyczny oraz elektromechniczne sterowanie. Wyposażone są również w centralne smarowanie.

W dolnej części skoku suwaka prasy mimośrodowej dopuszcza się nominalne wartości nacisku tej maszyny. Nominalny kąt nacisku prasy równy jest nominalnemu kątowi wychylenia korby z dolnego położenia.

Oprócz pras mimośrodowych nowych, coraz więcej sprzedawców oferuje obecnie używane prasy do metalu. Ich sprzedawcy proponują takie maszyny po przeglądach technicznych oraz wyposażone w bogate oprzyrządowanie. Takie dodatkowe przyrządy pozwalają na rozszerzenie działalności tych pras.

Ponadto, sprzedawcy umożliwiają sprawdzenie maszyn na ruchu, pozwalając tym samym przekonać się, czy dana maszyna w sposób określony i odpowiedni realizować będzie zamierzone zadania.

Reasumując, na całym świecie sprzedawanych jest aktualnie wiele modeli pras mimośrodowych do metali, przeznaczonych do realizacji różnorodnych zabiegów obróbczych. Maszyny te mają różne wielkości i parametry pracy obróbczej.

Aby dobrać odpowiednią prasę mimośrodową do wykonywania określonych zadań związanych z obróbką przedmiotów metalowych, należy pamiętać, aby sugerować się charakterystycznymi dla tych maszyn parametrami technicznymi. Są to przede wszystkim: największa siła nacisku, moc i prędkość obrotowa wrzeciona, powierzchnia stołu prasy, wielkość i ilość skoków suwaka wykonywanych w ciągu minuty, a także wysięg.

Mówiąc o nominalnym nacisku prasy mimośrodowej, mowa jest o takim dopuszczalnym jej nacisku, który nie będzie powodował uszkodzenia tej maszyny podczas pracy.

Nieodpowiedni sposób pracy, powodujący przeciążenie maszyny, powoduje często obniżenie prędkości pracy koła zamachowego, co wiąże się również z przeciążeniem pracy silnika, a to może prowadzić do uszkodzeń silnika prasy mimośrodowej.

Przeciążenie może także powodować trwałe odkształcenia wału, a nawet pęknięcie całego korpusu.

Prasy mimośrodowe – typowe uszkodzenia

Prasa mimośrodowa to maszyna, która działa siłą uderzenia na obrabiany materiał. Z uwagi na ten typ działania, złe dobranie parametrów pracy, czyli wysokości przyrządu do skoku suwaka lub/i wysokości położenia suwaka maszyny, może doprowadzić do kolizji i przeniesienia się siły uderzenia na podzespoły prasy mimośrodowej. W takiej sytuacji najczęściej zniszczeniu ulega narzędzie (wykrojnik, tłocznik) i jednocześnie maszyna lub jej części.

Zabezpieczenie mechaniczne pras mimośrodowych – bezpiecznik ścinowy

Elementem zabezpieczającym prasy mimośrodowe przed taką awaria jest bezpiecznik ścinowy, jednakże zabezpiecza on prasę w niewielkim zakresie, który równy jest różnicy wysokości bezpiecznika nowego i przebitego. W praktyce ten zakres równy jest (w zależności od prasy) od 5mm do ok. 15mm – czyli taki błąd może popełnić operator w ustawieniu prasy aby nie doszło do trwałego uszkodzenia maszyny.

W starszych typach pras bezpiecznik ścinowy był jedynym zabezpieczeniem, które nie rozwiązywało problemów bezpieczeństwa operatora i samej maszyny. Mianowicie w maszynach wyposażonych w sprzęgło mechaniczne – w tak zwany mechanizm spustowy z palcem zabierakowym, koła zamachowe muszą wykonać pełny obrót aż do momentu wysprzęglenia. Samo wyłączenie elektryczne aparatu wyzwalającego, najczęściej elektromagnesu z cięgnem mechanicznym, nie przekłada się na natychmiatowe rozsprzelenie koła zamachowego i wału korbowego. Zasprzęglony wał korbowy musi wykonać pełny obrót do momentu wysprzęglenia. Reasumując nawet gdy dojdzie do przebicia bezpiecznika, wyłączenie elktrycznego i spowolnienia ruchu prasy po wytraceniu części siły na przebicie bezpiecznika i załączeniu się hamulca, to ruch obrotowy i siły przeniesione z kołą zamachowego nadal działają i dążą do dokończenia ruchu suwaka i powrotu do górnego punktu położenia.

Prasa mimośrodowa PMS 100

Prasa mimośrodowa PMS 100 ze sprzęgłem mechanicznym

Zabezpieczenie elektryczne prasy – rozłączenie sprzęgła pneumatycznego

Nowsze prasy ze sprzęgłem pneumatycznym, oprócz bezpiecznika ścinowego mają dodatkowe zabezpieczenie elektryczne, które w momencie przebicia bezpiecznika dodatkowo rozłącza sprzęgło prasy i załącza hamulec. Rozsrzęglenie następuje niezależnie od położenia suwaka.

Prsa mimośrodowa ZTS LEK 160 ze sprzęgłem pneumatycznym

Prsa mimośrodowa ZTS LEK 160 ze sprzęgłem pneumatycznym

Mimo takiego zabezpieczenia pras mimośrodowych i tak często dochodzia do kolizji z licznymi następstwami. Decydującą rolę ma tu czynnik ludzki. Po pierwszym przebiciu bezpiecznika najczęściej okazuje się, że w zakładzie pracy nie ma na stanie zapasowego bezpiecznika. Chcąc szybko przywrucić maszynę do produkcji, najczęściej operatoży omijają zabezpieczenia prasy wkładając w miejsce bezpiecznika kawałek grubej blachy. Prasa mimośrodowa oczywiście będzie działała ale nie będą działać jej systemy zabezpieczeń.

Typowe awarie prasy mimośrodowej
– zakleszczenie się wykrojnika
– pęknięcie suwaka prasy
– pęknięcie korbowodu
– odkształcenie wału korbowego
– pęknięcie korpusu prasy mimośrodowej

Prasy mimośrodowe, a drgania fundamentów

Tłumienie drgań wytwarzanych przez  prasy mimośrodowe jest ważnym zagadnieniem. Przenoszone drgania na podłogę i fundamenty budynku mogą doprowadzają do wibracji konstrukcji budynku i pęknięć posadzki, a także ścian budynków.

Każdy producent prasy w dokumentacji technicznej maszyny określa jak powinna być posadowiona prasa. Często producenci zalecają wycięcie istniejącej posadzki (pod prasą) i wylanie nowego odpowiedniego fundamentu. Fundament ten powinien być odpowiednio oddzielony od elementów hali (dylatacja) tak aby ewentualne drgania nie przenosiły się na budynek. Prasa mimośrodowa wtedy jest kotwiona na sztywno do tak przygotowanego fundamentu.

Prasa mimośrodowa K2324D 25 TON

Prasa mimośrodowa K2324D 25 TON

Drugi sposób eliminowania drgań wytwarzanych przez  prasy mimośrodowe, to zastosowanie wibroizolatorów tzw. poduszek, w których rolę tłumiącą stanowi guma. Poduszki znajdują się między maszyną, a posadzką. Przy doborze wibroizolatorów  należy pamiętać o różnych parametrach mających wpływ na wielkość powstających drgań, są to między innymi: waga prasy, siła nacisku z jaką maszyna będzie pracować, liczba uderzeń na minutę i charakter pracy prasy tłoczenie, wycinanie itp. oraz czy to będzie praca ciągła czy pojedyncza. Źle dobrane wibroizolatory nie będą skutecznie spełniały swojej roli. Drgania prasy doprowadzą w końcu do ich zniszczenia co może grozić odchyleniem maszyny od pionu i narażeniem pracowników na niebezpieczeństwo.