Frezarki CNC

Frezarki CNC to maszyny, które przeznaczone są do obróbki skrawaniem. Podstawowym zadaniem frezarek CNC jest frezowanie gwintów, rowków, a także kół zębatych.

W dzisiejszych czasach coraz częściej wykorzystuje się frezarki CNC, ponieważ są to szybkie, ekonomiczne i wydajne obrabiarki z elektronicznym wyposażeniem.

Frezarki CNC posiadają układ sterowania, który bezpośrednio wykorzystuje informacje liczbowe przy wyznaczaniu kolejnych położeń freza, w stosunku do obrabianego przedmiotu. Wprowadzane do układu sterującego dane liczbowe są często zakodowane na taśmie. Dzięki temu sterowaniu obrabiarka taka może w sposób sprawny frezować przedmioty o określonych kształtach i wymiarach.

Frezarka CNC AVIA FNF-40NA

Frezarka CNC AVIA FNF-40NA

Poza tym urządzenia te cechują się dużą sztywnością, która sprawia, że są one również odporne na drgania.

Większe maszyny tego rodzaju, zwane centrami frezarskimi CNC znajdują zastosowanie szczególnie w dużych zakładach produkcyjnych i fabrykach.

Centrum frezerskie YT-1500F

Centrum frezerskie YT-1500F

Te szybkie i dokładne maszyny stają się coraz częściej niezastąpionymi maszynami do produkcji wielkoseryjnej i masowej, kiedy to czas odgrywa bardzo dużą rolę podczas wytwórczości produktów metalowych.

Na rynku polskim i zagranicznym coraz więcej produkowanych i sprzedawanych jest frezarek CNC i centrów frezarskich, które – dzięki elektronicznemu wyposażeniu – umożliwiają szybsze wykonywanie różnego rodzaju operacji i, co za tym idzie, znacznie ułatwiają pracę.

Na rynku metalowym znaczące miejsce zajmują frezarki CNC takich polskich firm jak na przykład Poręba, Avia, czy Jafo, niemieckie HECKERT, HERMLE, a także MAHO. To bardzo dokładne obrabiarki, które charakteryzują się precyzyjnością wykonania. Są to maszyny, które mają renomę.

Frezarki CNC cenione są głównie za takie zalety, jak brak wzorników – który skraca czas technicznego przygotowania produkcji, krótki czas przestawiania frezarki na poszczególne cykle automatyczne, uniezależnienie przebiegu obróbki od zmęczenia obsługującego pracownika – czyli częstsze wykorzystanie maszyn CNC niż frezarek sterowanych ręcznie, a także obniżenie procentu braków – dzięki eliminacji błędów popełnianych przez obsługującego maszynę pracownika.

Zalety te sprawiają, że frezarki sterowane numerycznie są często wykorzystywane przy każdego rodzaju produkcji, czy to jednostkowej, czy też małoseryjnej, przedmiotów o kształtach złożonych, których obróbka sprawia duże trudności na frezarkach konwencjonalnych.

Frezarki sterowane cyfrowo, przy wielu zaletach, mają tylko dwie wady: wysoki koszt tych urządzeń i możliwość pełnego wykorzystania tych obrabiarek jedynie w zakładach o najwyższym poziomie organizacyjnym i technicznym.

Centra frezarskie są to z kolei nowoczesne urządzenia, przeznaczone do obróbki przedmiotów o złożonych kształtach. Nadają się do obróbki szczegółowej i do wykonywania skomplikowanych zabiegów obróbczych. Obrabiarki te cechuje duża sztywność budowy, dzięki której wykonywane na nich operacje obróbcze realizowane są w sposób bardzo dokładny. Maszyny te posiadają najczęściej uniwersalne stoły z wbudowanymi, sterowanymi numerycznie stołami obrotowymi. Oprócz tego mają obracaną numerycznie głowicę pionową. Dzięki takiej budowie urządzenia te mogą w tym samym czasie pracować w sposób ciągły w kilku osiach. Maszyny te mogą osiągać wysokie obroty wrzeciona. Mimo dużej prędkości pracy, są to maszyny cechujące się dużą precyzja i należą do grona najekonomiczniejszych maszyn ze sterowaniem numerycznym przeznaczonych do obróbki skrawaniem.

Centra frezarskie posiadają magazyn na narzędzia – co wyróżnia je spośród innych maszyn CNC do frezowania przedmiotów metalowych.

Maszyny te mają automatyczny zmieniacz narzędzi, dzięki któremu praca na nich przebiega w sposób bardzo sprawny i zyskuje się podczas obróbki dużą oszczędność czasu.

Centra frezarskie cechuje posiadanie przede wszystkim całkowicie zamkniętych osłon, śrubowe transportery wiórów, centralne automatyczne systemy smarowania, separatory oleju, sondy do pomiaru detalu oraz lampy sygnalizujące koniec pracy.

Dużym zainteresowaniem ze strony klientów cieszą się wielozadaniowe centra frezarskie Jafo, czy Poręba, oraz takie japońskie maszyny, wyprodukowane przez Mitsubishi Heavy Industries LTD, czy MAZAK, a także niemieckie centra DMG, HERMLE i MAHO.