Archiwa tagu: rodzaje pras

Prasy – rodzaje

Prasy, ze względu na ich budowę można podzielić na:

– prasy pionowe,

– prasy poziome,

– prasy pochyłe;

Prasy pionowe – często spotykane w narzędziowniach – to maszyny budowane ze stałym lub przechylnym korpusem. Te, które mają korpus przechylny, w celu łatwiejszego usuwania przedmiotów tłoczonych zsuwających się w nich ze stołu pod własnym ciężarem, mogą mieć pochyło ustawiany stół.

Prasa mimośrodowa PMS 100 EA

Prasa mimośrodowa PMS 100 EA

Ze względu na ukształtowanie korpusów, prasy można podzielić na:

prasy wysięgowe,

– prasy ramowe;

Prasy wysięgowe mają z trzech stron wolny dostęp do stołu prasy – co jest ich główną zaletą.  Cechuje je jednak mała sztywność korpusu, która przy dużych obciążeniach powoduje szybsze zużycie narzędzi i ujemnie wpływa na jakość wyrobów.

Maszyny te mogą być wyposażone w stałe stoły,  które wraz z korpusem tworzą jedną całość. Mogą posiadać też stoły nastawne, które można regulować pod względem położenia, w zależności od wysokości tłocznika.

Prasy ramowe są to urządzenia jednopunktowe – w których suwak dociskany jest jednym korbowodem – lub wielopunktowe, których suwak dociskany jest kilkoma korbowodami.

Określenia prasy takie, jak: jednopunktowa, dwupunktowa, wielopunktowa oznaczają liczbę korbowodów, na których zamocowany jest suwak prasy. Od wymiarów suwaka zależą wymiary tych pras.

Nacisk nominalny prasy, to największy dopuszczalny nacisk, jaki może wywierać ta maszyna, bez narażenia jej na uszkodzenie.

Prasy do tłoczenia dzielą się na: prasy mechaniczne i prasy hydrauliczne – których charakterystyka będzie zamieszczona przez nas w następnych artykułach.