Wtryskarki

Wtryskarki to maszyny na których wykonuje się prasowanie wtryskowe. Polega ono na wtryskarkach polega na uplastycznieniu półfabrykatu w cylindrze maszyny i szybkim wyciśnięciu poddanego uplastycznieniu materiału do formy. Zespolone tworzywo staje się w formie wytworem o wymaganym kształcie. Tworzywo znajdujące się w cylindrze wtryskarki zostaje uplastycznione.
Ostatnia część takiego procesu określana jest mianem zestalenia. Zestalenie może mieć różną formę, odpowiednią do własności tworzyw. Jednak, aby doszło do zestalenia materiału z tworzywa termoplastycznego, jego temperatura powinna być niższa niż temperatura mięknienia.
Jeśli chodzi o tworzywa termoutwardzalne temperatura tworzywa musi być wyższa niż temperatura cylindra wtryskowego.

Wtryskarka ENGEL ES 600-100 CC80

Wtryskarka ENGEL ES 600-100 CC80

Prasowanie można wykonywać na wtryskarkach tłokowych albo na wtryskarkach ślimakowych.
Czym charakteryzuje się budowa wtryskarki tłokowej? Wtryskarka tłokowa składa się z cylindra, tłoku, torpedy, leja zasypowego, formy wtryskowej i grzejnika elektrycznego.
Co wchodzi w skład budowy wtryskarki ślimakowej? Urządzenie takie zbudowane jest mianowicie z cylindra, ślimaka, stożka ślimaka, leja zasypowego, przestrzeni roboczej, formy oraz z grzejnika elektrycznego.
W takich maszynach, za pomocą przesuwającego się tłoka do leja zasypowego, podaje się tworzywo do dyszy wtryskowej. Materiał zostaje uplastyczniony dzięki grzejnikom umieszczonym wzdłuż cylindra. Tłok przekazuje ciśnienie, a następnie wypycha jego część do formy wtryskowej. Aby materiał był dokładnie ogrzany, w cylindrze takiej maszyny umieszcza się rozdzielacz masy tworzywa. Czasem zdarza się, że warstwy, które znajdują się dalej od ścianek ogrzewanego cylindra są mniej ogrzane. Działa to negatywnie na cały proces, bo materiał ten ogrzany nierówno powoduje powstanie naprężeń wewnętrznych w wytworzonym na wtryskarce fabrykacie.
Na czym polega różnica pomiędzy pracą wtryskarek tłokowych a pracą wtryskarek ślimakowych? Wtryskarki takie w różny sposób powodują uplastycznianie, w inny sposób też przekazują ciśnienie. We wtryskarkach ślimakowych obracający się ślimak powoduje mieszanie materiału oraz wywołuje jego równomierne ogrzanie. Następne porcje uplastycznionego tworzywa wyciska się czołem ślimaka z cylindra, a nie dzięki warstwie jeszcze nie uplastycznionego tworzywa. Dlatego straty ciśnienia, które powstają w cylindrze w wyniku oporów przepływu tworzywa są nieznaczne, wynoszą tylko od 5-10 %.
Niejednokrotnie używaną metodą formowania wtryskowego jest wtrysk ze spienianiem tworzywa w gnieździe formy. Najpowszechniej występuje w takiej formie produkcja z pianki strukturalnej. Możliwa jest ona do wykonania na wtryskarkach ślimakowych, używając metodę niskociśnieniową. Gniazdo formy zostaje szybko napełnione stopionym tworzywem z rozpuszczonym w nim pod ciśnieniem obojętnym gazem, nieraz pochodzącym z rozkładu środka spieniającego.
W sytuacji, gdy w gnieździe formy panuje niskie ciśnienie, z roztworu wydziela się gaz, a w masie tworzywa powstają niewielkie pęcherzyki powietrza, powodujące wzrost obojętności i wypełnienie tworzywem całego gniazda formy.
Wielkość spieniania uzależniona jest od ilości zużycia środka spieniającego. Jest on też uzależniony od ilości wprowadzonego do formy tworzywa. Jednak na ogół nie przekracza on 50%.
Reasumując, podczas zabiegów wykonywanych na wtryskarkach niezwykle istotne są takie parametry, jak: temperatura formy, temperatura wtrysku, ciśnienie wtrysku oraz czas trwania docisku – one charakteryzują proces wtrysku i – co ważne – są od siebie zależne.